050 1914

Tammikuu alkaa olla voiton puolella ja moni jo odottelee tipattoman ja sokerittoman kuukauden loppua. Liikuntasaleilla uuden vuoden lupauksia tehneet kuntoilijat ovat täyttäneet jumppatunnit ja kuntosalit. Helmikuussa onkin sitten jo väljempää. Kevyemmän ja aktiivisemman arjen aloittaneet ovat jo kenties kerran tai kaksi repsahtaneet herkkuihin ja iltalenkit kysyvät entistä enemmän ponnisteluja ja päättäväisyyttä. – Miksi niin suuri osa hyvien päätösten tekijöistä laistaa lupauksistaan jo helmikuussa? Miksi motivaatio sulaa nopeammin kuin talven lumihanget? Minkälaisia ominaisuuksia tarvitaan, jotta hyvät tavat vahvistuvat ja toivottu muutos saadaan aikaiseksi?

Tee sellaisia lupauksia, joihin uskot ja voit sitoutua.

Valmistuin viime vuoden lopussa ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi. Tein lopputyöni onnistuneista elintapamuutoksista. Minua kiinnosti selvittää, kuinka esim. 20 kiloa painostaan pudottanut laihduttaja onnistui pitämään tavoite painonsa yli kaksi vuotta. Tai kuinka liikunnan aloittanut asiakkaani pysyi kiinni harrastuksessa ja oppi pian jopa kaipaamaan viikoittaista liikuntahetkeä. Käytin materiaalina yli 200 asiakkaani tietoja ja tutkin, mitä onnistujat tekivät toisin. Haastattelin onnistujia ja listasin heidän esiin tuomia tekijöitä. Jokainen heistä painotti sitä, että onnistuneeseen muutokseen vaaditaan vahva sisäinen motivaatio sekä oma tahto muutokseen. Kukaan ulkopuolinen, ei edes henkilökohtainen valmentaja voi sytyttää muutoshalua. Tämän lisäksi kysytään sitkeyttä, pitkäjänteisyyttä, resilienssiä ja uskoa omaan muutoskykyyn. Onnistuneita ja pysyviä muutoksia yhdistivät ainakin seuraavat asiat:

  1. Onnistuja on ennen muutokseen ryhtymistään tehnyt itselleen näkyväksi ja selkeäksi muutoksen tarpeen, puntaroinut oman tilanteensa ja tarkastellut tunteitaan ja asenteitaan muutosta kohtaan. Hän on myös asettanut itselleen realistiset tavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin. 
  2. Onnistuja on hyvin tietoinen ongelmastaan, joka aiheuttaa ei toivottua käyttäytymistä. Hän ei kiellä ongelmaansa, vaan on halukas etsimään ratkaisua itse. Hän ei myöskään ulkoista ongelmaa tai syytä siitä olosuhteita tai jotain toista henkilöä. 
  3. Onnistuja tietää ja hyväksyy sen, että vastaan tulee myös hankalia päiviä ja tilanteita, joissa olo on epämukava ja epävarma. Onnistuja osaa varautua vastoinkäymisiin ja ymmärtää, että ne ovat osa kasvattavaa matkaa. 
  4. Onnistujalla on myös hyvin vahva tahto muuttua ja hänellä säilyy toiveikkuus muutoksen suhteen pienten takapakkien jälkeen. Hän on myös myötätuntoinen itseään kohtaan. Hän huomioi positiiviset muutokset, jotka vahvistavat pystyvyyden tunnetta.  Onnistuja kirjaa tai ainakin huomioi positiiviset muutokset ja hyväksyy senkin, että tavoitetta ei tarvitse saavuttaa 100%. – Jos laihduttaja on asettanut tavoitteeksi 30 kilon pudotuksen, on jo 20 kilonkin pudotus valtava saavutus. Sen jälkeen voidaan pitää laihduttamisesta tauko ja opetella painonhallintaa. Jos terveyshyödyt saavutetaan 20 kilon pudotuksella, voi se olla riittävä tulos.
Vastoinkäymiset kuuluvat muutosmatkaan!

Onnistunut muutos kysyy resilienssiä eli kykyä selviytyä muuttuvista olosuhteista, vaikeasta tilanteesta ja satunnaisista vastoinkäymisistä. Resilienssi auttaa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja palaamaan nopeasti takaisin tasapainoon. Se on myös kykyä kampittaa pienet vastoinkäymiset ja pettymykset ja palata paremmalla mielellä takaisin uuden opetteluun. Resilienssi on vastuun ottamista omista teoista ja rohkeaa peiliin katsomista: kenen vastuulla on onnistumiseni? Sinnikkyys ja uuden oppiminen vahvistavat omaa uskoa siihen, että haastavistakin tilanteista selviää voittajana.

Uusien tapojen opettelu kannattaa palastella pienempiin osiin, ettei väsy muutosmatkalla. Jos tavoitteena on vaikka liikunnan lisääminen, kannattaa miettiä viikkojen kokonaiskuormitusta. Kiireisinä viikkoina liikunnalle voi varata muutaman hetken viikossa ja kevyempänä hieman enemmän. Pääasia on, että uudessa tavassa pysytään kiinni. Muutos vaatii toistoja! Liian pitkät tauot vaikka liikunnassa nostavat kynnystä ja aina on sellainen olo, kuin olisi aloittamassa alusta.

Monia auttaa myös se, että muutoksesta puhuu myös muille. Ikäänkuin kertoo tavoitteensa ääneen ja ottaa vastaan toisten kannustuksen ja avun. Asioiden ääneen kertaaminen vahvistaa omaa tekemistä ja myös sitouttaa paremmin uuteen tapaan.